Universitetet i Bergen : Med.fak : Institutt for kirurgiske fag

Seksjon for Radiologi

English

  

  Undervisning

  Forskning

  Radiologi
    ved UiB

  Nukleær-
    medisin
    ved UiB

  Radiologisk
    avdeling
    ved HUS


Sekjson for radiologi er en fagenhet ved institutt for kirurgiske fag. Radiologi er et eksamensfag og har eget eksamens- og undervisningsutvalg. Forskningsaktiviteten er i hovedsak rettet mot klinisk radiologisk forskning. For tiden er der fire registrerte doktorgradskandidater ved seksjonen.

Sekjson for radiologi satser på økt bruk av IKT i undervisningen og har utviklet nettforelesninger og et dataprogram for presentasjon av radiologiske kasuistikker (Rabilda). 

De ansatte ved Sekjson for radiologi er knyttet til de radiologiske avdelingene ved Haukeland Universitetssykehus og samarbeidende sykehus i Helse Vest (SiR, FSH og SSSF).

En moderne radiologisk avdeling har et nært samarbeid med de andre kliniske avdelingene på sykehuset og organiseringen av arbeidet følger en organorientert modell både for bildediagnostikk og bildeledet behandling. Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus er delt i seks seksjoner som ledes av en seksjonsoverlege. Avdelingssjef er Aslak Aslaksen. Radiologisk avdeling er lokalisert til 1. etasje i sentralblokken (gul farge). Studenter er velkommen til å følge arbeidet på laboratorier, granskningsrom og demonstrasjonsrom. Studentene må da bruke hvit frakk og ha med seg identifikasjonskort.

Sekjson for radiologi har 1 hovedstilling og 12 bistillinger. Seksjonsleder er professor Jarle Rørvik som også er undervisningansvarlig og leder for eksamens- og undervisningsutvalget (EUU).Forskning og utvikling
 

Undervisning
 
 
   
Ansatte

Seksjon for Radiologi

Telefon: 55 97 24 17
Faks: 55 97 51 40

Postadresse:
Universitetet i Bergen,
Postboks 7800,
5020 Bergen

 

Offisiell side